Cruce de palabras | Cruïlla de paraules

Capbussades.cat | Zambullidas.net

Etiqueta consells

Consell 66

Ja ho deia Julio Cortázar: si la novel·la es guanya en rounds, el conte es guanya en Knockout

Consell 65

El conte manté una unitat estructural: la construcció dels fets sempre gira entorn d’una sola qüestió que busca aconseguir un efecte narratiu concret

Consell 64

La organització del conte produeix arcs de tensió orientats a construir ha història eficaç, que es resol amb rapidesa

Consell 63

El fil narratiu és la història en temps real

Consell 62

Deixar els personatges no principals en l’anonimat és un recurs eficaç i evita distraccions

Consell 61

En un conte, els personatges son sempre principals, no existeixen els coadjuvants ni els secundaris

Consell 60

L’estructura de la narració és com el conjunt de bigues d’un edifici: no es veuen però determinen la forma i el caràcter de l’edifici

Consell 59

Els personatges de la novel·la son diferents al dels contes. La eficàcia narrativa del gènere exigeix altres recursos

Consell 58

Les relacions que cada personatge estableix amb els altres ha d’evolucionar, si no és una relació morta

Consell 57

Els personatges han d’evolucionar al llarg de la història (un personatge protagonista que no evoluciona és un personatge pla)

  • 1 2 7