Cruce de palabras | Cruïlla de paraules

Capbussades.cat | Zambullidas.net

Etiqueta EEUU

Europa i el geni de les votacions

Independentment de com acabin resultant les futures relacions amb el Regne Unit o amb els Estats Units, la UE ha d’apostar decididament per l’Europa dels ciutadans “Europa y el genio de las votaciones”, publicat a Crónica Global el 11 de novembre de 2016 “Europa i el geni de les votacions”, versió en català en PDF

Europa y el genio de las votaciones

Independientemente de cómo acaben resultando las futuras relaciones con el Reino Unido o con Estados Unidos, la UE debe apostar decididamente por la Europa de los ciudadanos “Europa y el genio de las votaciones”, publicado en Crónica Global el 11 de noviembre de 2016