Cruce de palabras | Cruïlla de paraules

Capbussades.cat | Zambullidas.net

Etiqueta Parlament

Els tuits de senyor Antoni Castellà #SI

Senyor Castellà # Si em fa por la seva república perquè no sé si s’assemblarà a la República Popular de la Xina, a la República Àrab Unida o a les repúbliques dels països bàltics que exclouen les minories russes. Em fa por la seva república perquè la van proclamar ignorant a més de la meitat dels catalans, perquè la van proclamar saltant-se al propi Parlament, la Constitució, l’Estatut i i

Seguir leyendo…

Los tuits del señor Antoni Castellà #SI

Señor Castellà #SI me da miedo su república porque no sé si se parecerá a la República Popular China, a la República Árabe Unida o a las repúblicas de los países bálticos que excluyen a las minorías rusas. Me da miedo su república porque la proclamaron ignorando a más de la mitad de los catalanes, porque la proclamaron saltándose al propio Parlamento, la Constitución, el Estatuto y y al Consejo

Seguir leyendo…