(Per Mireia Esteva)

L’única opció per evitar que aquest país es deixés de governar amb els nacionalismes perifèrics, era que hi hagués una força centrada que fes de frontissa. Vam tenir a UCD en època d’Adolfo Suarez, a UPD amb Rosa Díez, i últimament a Ciutadans amb Albert Rivera. No obstant això, cap ha tingut oportunitat d’exercir aquest rol en el govern d’Espanya. Tenen la mania de voler suïcidar-se, col·locant-se a un costat de l’espectre ideològic, que sol ser el de la dreta. A més, ha sortit un altre partit a la dreta de la dreta i un més a l’esquerra de l’esquerra.

¡De roturas venimos, a cosidos vamos!, Crónica Global (15/01/2020)