“FEDERALISTES UNITS EN LA DIVERSITAT”

1.- Totes les persones que formen part de la candidatura hi son per propis mèrits, algunes per haver desenvolupat tasques en primera línia política i d’altres per la seva experiència professional i vital. Totes, amb un fort compromís social.

2.- És una candidatura equilibrada i paritària, tant per a la Junta com per a la Permanent.

3.- Amplia representació territorial, des del Pirineu fins Barcelona i l’entorn metropolità.

4.- Incorpora persones amb diferents sensibilitats i afinitats ideològiques, tal i com és la nostra associació.

5.- És una Junta alhora renovadora i amb garantia de continuïtat, on conflueixen persones que encara no han tingut oportunitat d’involucrar-se activament en la gestió de l’associació i d’altres amb un  bon coneixement dels associats, dels territoris i de la gestió interna.

6.- No existeix cap persona,  amb un càrrec polític rellevant que pogués significar un conflicte d’interessos.

7.- La candidatura està pensada com un equip de persones amb experiències i competències complementàries, capaces de garantir un bon funcionament de l’associació i alhora una bona projecció cap a l’exterior.

8.- Tots els candidats manifestem el compromís de desenvolupar com a programa els acords aprovats en l’assemblea de socis de novembre de 2021, materialitzats en el document, NOU HORITZÓ FEDERAL que crida a donar un nou impuls a l’associació i marca les línies fonamentals a seguir.

9.- Junta compromesa a treballar amb altres associacions federalistes d’arreu d’Espanya i d’Europa, com a representants a Catalunya d’aquestes associacions. Amb membres que pertanyen als òrgans de direcció de la UEF (Europa) i de la AEF (Espanya).

10.- Voluntat d’incorporar en els equips de treball a totes les persones de l’associació que ho desitgin.