Per: Peru Erroteta

«Entrem en la fase de generar una organització potent»

Durant els últims deu anys d’existència, FED ha treballat per crear un altre relat i promoure el federalisme en l’opinió. Objectius que s’han complert amb escreix i que ens reclamen noves tasques i formes d’actuar.

Setmanari El Traingle (29/05/2022)