De Mireia Esteva Saló (del libro Capbussades/ Zambullidas)

32 Tan de temps havíem dormit

que…

quan ens vam despertar,

no sabíem si encara estàvem lligats,

estacats com a gossos

amb un dogal al coll

i un espai acotat.

Tampoc…

no recordàvem si havíem sigut llops

ni si alguna vegada havíem caminat

sols, amos i senyors pel bosc.

També…

teníem la incertesa de…

si ara érem feres indefenses,

o només somnis sords.

Tan de temps havíem estat

amb els ulls lleganyosos

que no sabíem si

algú ens havia doblegat.

Perquè?

RatllaNegra

Traducción de Orlando Guillén (del libro “Capbussades/Zambullidas

32 Habíamos dormido tanto tiempo

que…

cuando nos despertamos,

no sabíamos si todavía estábamos atados,

estacados como perros

con un dogal al cuello

y un espacio acotado.

Tampoco…

recordábamos si habíamos sido lobos

o si alguna vez habíamos caminado

solos, amos y señores por el bosque.

También…

teníamos la incertidumbre de…

si ahora éramos fieras indefensas,

o nomás sueños sordos.

Tanto  tiempo habíamos estado

con los ojos lagañosos

que no sabíamos si

alguien nos había doblegado.

¿Por qué?