(Per Mireia Esteva)

Tinc la sort de formar part de la primera generació que no ha patit cap guerra. Diuen que la pandèmia del covid-19 és com si ho fos i un nou llenguatge de guerra s’ha incorporat a les pantalles de TV. Però per als que hem tingut menjar cada dia de la nostra vida, la pandèmia només s’hi aproxima lleugerament. Personalment, em sento una privilegiada per no haver emmalaltit.

Web de Federalistes d’Esquerres (03/04/2020)